Jadrové vŕtanie

Úvod > Služby > Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie je vysoko presné a rýchle vytváranie rôznych veľkostí otvorov do betónu, železobetónu, muriva, Ytongu a tehlovej steny o rozmeroch 52 až 450 mm. Je bezprašné, nenarúša statiku konštrukcie vibráciami, čo priaznivo vplýva na celú stavbu a jej okolie. Otvory je možné vŕtať všetkými smermi a aj pod rôznymi reznými uhlami.

Firma G-TERM Vám takúto odbornú realizáciu na celom Slovensku a hlavne v Žilinskom kraji. Jadrovým vŕtaním ušetríte Váš čas a dosiahnete rýchleho výsledku pomocou modernej techniky. Využitie otvorov slúži hlavne pre rozvody vody , kanalizácie , plynu , kúrenia , klimatizácie, elektroinštalácie, vzduchotechniky a podobne. V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na čistotu po skončení práce. Vysávanie chladiacej emulzie počas práce, alebo po skončení vŕtania nechá povrch čistý a použiteľný na ďalšiu potrebnú prácu. Pri práci používame najmodernejšiu techniku od spoločnosti HILTI s použitím diamantových nástrojov a vŕtanie diamantovými jadrovými vrtákmi.

Cenník

Priemer otvoru v mm Tehla Betón Železobetón
52 0,65 € 0,72 € 0,83 €
62 0,73 € 0,77 € 0,94 €
72 0,76 € 0,80 € 1,02 €
82 0,80 € 0,82 € 1,13 €
102 0,87 € 0,87 € 1,26 €
112 0,96 € 0,92 € 1,29 €
122 1,10 € 0,97 € 1,37 €
132 1,24 € 1,02 € 1,67 €
165 1,34 € 1,22 € 1,74 €
202 1,59 € 1,57 € 2,12 €
250 1,98 € 1,97 € 2,87 €
300 2,80 € 2,72 € 3,62 €
350 3,73 € 4,17 € 4,82 €
400 3,77 € 4,92 € 5,72 €
450 4,96 € 5,52 € 7,52 €

Uvádzame Vám aj príplatky k cene za vŕtanie otvorov
• Pri väčšom objeme prác navrhujeme úpravu ceny so zľavou a dohodou.
• Minimálna fakturovaná cena je 120 € + doprava.
• Príprava na začatie každého odlišného rozmeru vŕtania je 10 €.
• Pri vŕtaní́ Ytongu je poskytnutá zľava 45 % z ceny vŕtania do železobetónu.
• Cena za kotvenie je 1,12 €/ks
• Vŕtanie šikmé pod uhlom + 25 % ku jednotkovej cene.
• Vŕtanie na sucho je príplatok +35% ku jednotkovej cene.
• Vŕtanie do stropu +75% ku jednotkovej cene.
• Zachytenie chladiacej vody +15 €, k jednej diere
• Doprava v pracovnom čase 0,72 €/km, mimo prac. času + 50%
• Vŕtanie vo výške nad 150cm +15%, nad 180cm +25%, ostatné výšky dohodou..
• Použitie vlastnej elektrocentrály 8,20 €/h
• Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 16,50 €/deň
• Vrt hlbší než 40 cm +15 % k jednotkovej cene.
• Príplatok za vysekávanie a vyťahovanie vŕtaného jadra je 15€/h nad 40 cm hĺbky.
• Prestoje nezavinené našou firmou 10 €/h za 1 pracovníka.
• V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva majetkom objednávateľa, prípadne zlikvidujeme dohodou na cene.
• Zrušenie a presunutie termínu prác je možné uskutočniť najneskôr do 5-tich pracovných dní pred termínom prác, ináč budú zaúčtované storno poplatky vo výške 30% z výšky objemu práce vypočítanej z ceny na základe predbežnej objednávky.
• Pri vŕtaní nad rozmer 250 mm, zarátame do ceny aj odľahčovacie vrty.
• Ceny sú platné od r. 2019 a sú uvedené bez DPH.


Navrhované upozornenia
• Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu dopredu.
• Pokiaľ sa pracuje vo výške vyššej ako 1,5 m je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu alebo lešenie, prípadne zabezpečíme za poplatok.
• Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
• Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.
• Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
• Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí, ktoré zabezpečuje objednávateľ.
• Ak je potrebné pre transport našej technológie použiť zdvíhacie zariadenie, zabezpečuje tieto služby prevažne objednávateľ.

Nenašli ste, čo Vás zaujíma?

Nenašli ste, čo Vás zaujíma? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonických kontaktov!

Kontaktovať

Potrebujete poradiť s výberom ?