Čistenie rozvodov ústredného kúrenia

Úvod > Služby > Čistenie rozvodov ústredného kúrenia

Jedným z najčastejších problémov rozvodov ústredného kúrenia je, že za určité obdobie sa znečistí a zanesenie. Dokonca aj mnohý nový užívatelia si myslia, že pokiaľ sa jedná o novostavby s novým zariadením, tak sa ich čistenie rozvodov ústredného kúrenia netýka, ale nemajú pravdu.

Aj v horúcich letných dňoch sa extrémne rýchlo zabúda na problémy spojené so zimnými mesiacmi. Či už sa jedná o obyvateľov bytových a nebytových domov, alebo rodinných domov, často sa vyskytuje problém s vykurovacou sústavou. Najčastejšími znečisteniami rozvodov ústredného kúrenia sú kaly, vodný kameň, kovové čiastočky, korózia pri kovovom rozvode a baktérie pri plastovom a PPR rozvode. Vo svojej podstate nezáleží na tom, aký je použitý materiál rozvodov. A aj pokiaľ sú rozvody realizované z medených rozvodov, dochádza rovnako vplyvom vody k ich oxidácii, vzniká voda sfarbená do zelena a tiež vznikajú mechanické nečistoty.

Tieto všetky usadeniny podstatne znižujú výkonnosť systému a zvyšujú spotrebu energie, ich hlučnosť a v skutočnosti aj ekonomické náklady. Žiaľ, dnešná prevencia je v súčasnosti nedostatočná a dokonca aj mnoho montážnych firiem a ich klienti ani netušia, aké následky môže mať nové napustenie systému ústredného kúrenia znečistenou vodou z nového zariadenia. Nie len dynamické nečistoty, ale aj usadeniny na povrchu rozvodov dosť výrazne ovplyvňujú prenos tepla a efektivitu vykurovacej sústavy. Podstatne zvyšujú náklady za energie potrebné na výrobu tepla. Pravidelný servis a údržba systému ústredného kúrenia, môže výrazne znížiť náklady na vykurovanie až o 25 %, čo v prípade cien energií nie je zanedbateľnou hodnotou.

Je dôležité čistiť celý systém vrátane rozvodov, kotla a výmenníkov, nielen stúpačky a radiátory. Vyčistenie zdrojov na ohrev vody, teda výmenníkov v kotly, alebo aj samotných výmenníkov výrazne zefektívni výslednú teplotu média a rýchlosť distribúcie tepla. Vyčistením existujúcich systémov sa odstráni vnútorná oxidácia a vodný kameň, čo následne zlepší cirkuláciu a napríklad aj u plynového kotla sa zníži plytvanie palivom a jeho hlučnosť.

Pohľad do vnútra zaneseného radiátora

Pohľad do vnútra znečistených trubiek

Chemicko-mechanické čistenie ústredného kúrenia a preplachovanie
Chemicko-mechanické čistenie ústredného kúrenia a preplachovanie vie naša firma G-TERM SK vykonávať priemyselným preplachovaným čerpadlom, ktorý odstraňuje kal, vodný kameň a nečistoty z nových aj starších používaných systémov s cieľom, obnoviť a udržať energetickú účinnosť. Takéto čistiace čerpadlo spolu s chemickými roztokmi je u nás k dispozícii ako komplexné riešenie, čistenia ústredného kúrenia. Pri tomto procese je vykurovací systém nútene vyčistený použitím vody pri vysokej rýchlosti, ale nízkom tlaku a to tak, aby nedochádzalo k fyzickému poškodeniu a ani odstaveniu systému. Proces môže byť ešte účinnejší pridaním výkonného chemického čističa a aktivačného činiteľa. Cieľom je obnova systému ktorý má problémy s cirkuláciou a hlučnosťou kotla (spôsobené kalom a vrstvami korózie) na optimálny výkon. Preplachovanie v kombinácii s čističom je navyše výborný spôsob čistenia aj nových vykurovacích systémov, ešte pred uvedením do prevádzky, aby sa odstránili prebytočné prepravné a konzervačné látky, piliny a iné nečistoty ako aj mazivo a olej používaný pri výrobe komponentov.

priemyselné preplachovacie čerpadlo pre čistenie vykurovacieho rozvodu vyčistí až 70 radiátorov

Objem nádrže: 125 l
Výkon motora: 0.75 HP, IP55 (230 alebo 110V)
Maximálny prietok: 150 lit. / min
Max výtlak: 24mt
Maximálna teplota: 75 °C
Schopnosť suchého chodu: Áno

Návratnosť sumy vynaloženej na chemické čistenie je individuálne v závislosti od spotreby objektu a klimatických vplyvov. Chemické čistenie nie je investíciu v porovnaní s celkovou rekonštrukciou a výmenou stúpačiek, prívodov radiátorov, kde je suma mnohonásobne vyššia a po čase je aj tak treba riešiť problémy s usadeninami. Ak sa aj tieto čistenia nevyhotovia, následne sa môžu hromadiť vo výmenníku tepla a už skoro môžu spôsobiť hlučnú prevádzku, zníženie účinnosti a v extrémnych prípadoch aj zlyhanie kotla a ostatných zariadení ústredného kúrenia.

Proces preplachovania CLEARFLOW je univerzálny, ľahko použiteľný a vysoko efektívny spôsob preplachovania vykurovacích systémov. Pracuje tak, že sa jednoducho pripojí do vykurovacieho systému kdekoľvek, kde je to najjednoduchšie, napríklad aj v kotolni. Silný prietok, v kombinácii s rýchlim prepínačom spätného chodu, spôsobí uvoľnenie a pohyb nánosov nečistôt a korózie. Radiátory sú preplachované individuálne, bez potreby ich odstránenia alebo odpojenia zo systému a za plnej prevádzky.

Ako často je treba systém čistiť?

Usadeniny sa množia v rozvode ústredného kúrenia a sú dôsledkom chemických reakcií, po čase sa znova objavia. Odporúčaná perióda čistenia vykurovacej sústavy, ktorými sú aj rozvody, tepelné čerpadlá, výmenníky, kotle, bojlery a radiátory, sa odporúčajú aj od výrobcov čistiť každé dva roky, aby zostala zachovaná účinnosť prenosu tepla, predišlo sa korodovaniu a tým sa zabezpečila aj dlhá životnosť zariadenia. Správna údržba je jednou zo základných povinností každého prevádzkovateľa takýchto zariadení a zahŕňa činností potrebné na zachovanie úžitkových vlastností zariadení. Pri vykurovacích sústavách sa však tento servis veľmi často zanedbáva.

Nenašli ste, čo Vás zaujíma?

Nenašli ste, čo Vás zaujíma? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonických kontaktov!

Kontaktovať

Potrebujete poradiť s výberom ?